Bramark

BRAMARK utför alla slags entreprenader inom mark och anläggning i Göteborgsregionen. Vi arbetar med renodlade utförandeentreprenader men även totalentreprenader, där vi kan erbjuda kunden att optimera projektering och produktion. Vår stora erfarenhet av markentreprenader garanterar ett gott resultat.

Vår målsättning är att ge våra beställare:

  • rätt produkt
  • med rätt metod
  • med rätt kvalitet
  • med minimal miljöpåverkan
  • i rätt tid