Några bilder

Bohus, exploateringsområde. Gator, VA, btg-plattor
Kv. Innaren, Göteborg
BOHUS – Exploateringsområde: Gator, VA, btg-plattor, villor Kv. INNAREN, Göteborg – Industrilokal
Exploateringsområdet, Utjordsgatan, Kålltorp, Göteborg
Exploateringsområde Tuve, gator, VA, btg-plattor, radhus
KÅLLTORP, Göteborg – Exploateringsområde TUVE – Exploateringsområde: gator, VA, btg-plattor, radhus