Våra projekt

Projekt År Beställare
Parkeringsplats 2005 Blondie Logistic
Tillbyggnad butik Toys’R'Us, Backaplan 2006 Fastec Sverige AB
Ombyggnad Jättestenskolan, förskola 2006 Hallarnas Bygg AB
Ny tankstation, Kungsbacka 2006 Mattssons Olje AB
Utbyggnad lager, Hisings Backa 2006 Bergkvist Bygg AB
Utbyggnad Svensk Ridsport, Kungsbacka 2007 Bergkvist Bygg AB
Nybyggnad Bärbyskolan 2007 Hallarnas Bygg AB
Villagrunder 2003-2011 Onsalavillan m.fl.
Nybyggnad förskola, Ytterby 2007-2008 Bergkvist Bygg AB
Om- och tillbyggnad, Fiskebäcksskolan 2008 Byggfram i Gbg AB
Nybyggnad Brottkärrs förskola 2009 MVB i Göteborg AB
Ny angöringsgata, pumpstation, nya villagrunder, Brända berget 2009 Modulbyggen m.fl.
Exploateringsområde, gator, VA, radhus, btg-plattor, Tuve 2010-2011 Götenehus AB
Exploateringsområde, gator, VA, villor, btg-plattor, Bohus 2010-2011 Götenehus AB
Exploateringsområde, Londongatan, Göteborg 2011 Västkuststugan
Exploateringsområde, 11 radhus, btg-plattor, Kålltorp, Göteborg 2011 Veidekke Entreprenad
Industrilokal, Kv. Innaren, Göteborg 2011 Bergkvist Bygg AB
Industrilokal, Sandarna, Göteborg 2011 Bergkvist Bygg AB
Exploateringsområde, 9 villor, btg-plattor, Stadsskogen, Alingsås 2011-2012 Derome
Ombyggnad, HCJ-huset, Göteborg 2012 Bergkvist Bygg AB

 Bilder på några av projekten