Ängås gård

Markarbeten för bostadsområde med 16 äganderätter.

VA-arbeten, gator, grundberedningar, finplanering, betongplattor

och pålning.

Snabba fakta

Yta: 6000 m2 markyta

Beställare: Mjöbäcks Entreprenad

Tid: 2015 - 2017

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98