Indikator

Bramark utförde grundberedning, finplanering såsom ytskikt och planteringar och även parkering och VA.

Snabba fakta

Yta: 6000 m2 markyta

Beställare:Indikator, K21 entreprenad

Tid: 2013 - 2014

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98