Ingared

Markarbeten för bostadsområde med 15 st bostadsrätter.

VA-arbeten, gator, parkeringar, grundberedning, betongplattor och finplanering inklusive planteringar

Snabba fakta

Yta: 4500 m2

Beställare: Götenehus AB

Tid: 2018 - 2019

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98