Lundbystrand Brygghuset

Grundläggning för kontor inklusive ny torgyta

Snabba fakta

Yta: 4000 m2 markyta

Beställare: Husvärden 

                    K21 Entreprenad

Tid: 2016 - 2018

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98