Lysevägen

VA arbeten i form av 650 m tryckavlopp och tappvattenledning.

Snabba fakta

Beställare: Göteborgs Stad 

                    Kretslopp och vatten

Tid: 2017 - 2018

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98