Nordic Choice Hotels i Mölndal

Markarbeten för byggnad, parkeringar och planteringar.

Snabba fakta

Yta: 5000 m2 markyta

Beställare: K21 Entreprenad AB

​

Arkitekter: Krook & Tjäder krooktjader.se

Tid: 2018 - 2019

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98