Torpagatan förskola

Markarbeten inklusive finplanering.

Snabba fakta

Yta :                6000 m2 markyta

Beställare :     Lokalförvaltningen,

                         RA Bygg AB

Tid :                  2016 - 2017

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98