Wadköpingsgatan

Markarbeten för byggnad, VA, parkeringar och pålning.

Snabba fakta

Yta: 5500 m2

Beställare: Götenehus AB

Tid: 2018 - 2019

Bramark Entreprenad i Göteborg AB

von Utfallsgatan 15

415 05 Göteborg

Tel: 031-728 55 98